Mpango Wa Wakovu

Kusikia -     Rum. 10:14

Kuamini -       Mk. 16:15-16

Kutubu -        Mdo. 2:38

Kukili -         Mdo. 8:37

Kubatizwa - Mdo. 2:38;         1 Pet. 3:21

Kanisa La Kristo

Home | Hotuba/Sermons | Vitabu/Books | Biblia | Makala/Articles | Vipeperushi/Tracts | Other Resources | Links | Masomo Ya Biblia Kwa Masafa/Correspondence Courses | Makusanyiko | Contact Us

We would love to hear your feedback about our web site!

  

Sign our Guest Book!