Kanisa La Kristo

Other Resources

Home | Hotuba/Sermons | Vitabu/Books | Biblia | Makala/Articles | Vipeperushi/Tracts | Other Resources | Links | Masomo Ya Biblia Kwa Masafa/Correspondence Courses | Makusanyiko | Contact Us

Mafundisho Muhimu Ya Biblia - Swahili Bible Insert - Dale Dennis

Marejeo Ya Biblia - Reference Card - By John Hurt

Maswali Kwa Ajili Ya Bible Cup - Warumi na Waebrania

Nyimbo Za Rohoni - 2001 - Swahili Church of Christ Song Book

Wimbo - Bwana Uni Inue

Je!  Unafahamu, Yesu alijenga kanisa li-moja tu?  Alisema katika Math. 16:18, "Nitalijenga kanisa langu."  Sasa, kwa nini kuna makanisa mengi hapa ulimwenguni? 

Sign our Guest Book!