Tangazo:
Kwa wahubiri wote wa Makanisa ya Kristo.
Kama unayo hutoba/sermons unataka kugawanya
kwa wote, basi tuma kwa kanisalakristo@yahoo.com

Kanisa La Kristo

"Wamsikieje Pasipo Mhubiri?" Rum 10:14

Home | Hotuba/Sermons | Vitabu/Books | Biblia | Makala/Articles | Vipeperushi/Tracts | Other Resources | Links | Masomo Ya Biblia Kwa Masafa/Correspondence Courses | Makusanyiko | Contact Us

Hutoba/Sermons

Biblia Inaeleza Nini Kuhusu Kanisa La Kristo

Hukumu - Umejiandaa - Emmanuel

Imani Katika Kristo - Ndugu Bunani

Je Kuna Lo Lote Katika Jina

Je Sisi Ni Makuhani Ya Kristo

Kanisa Katika Unabii

Kanisa - Naweza Kufanya Nini Ili Kulisaidia Kanisa Zaidi, Na Sean Hochdorf

Kanisa la Kristo Siyo Dhehebu - 1

Kanisa la Kristo Sio Dhehebu - 2

Kanisa la Kristo Sio Dhehebu - 3

Kanisa la Kristo Sio Dhehebu - 4

Kanisa Tukufu Mafundisho ya Kanisa

Kanisa Tukufu Mafundisho Ya Yesu Yatosha

Kanisa Tukufu Tufuate Mapokeo Au Yesu

Kanisa Tukufu Unabii Uliitimia

Kufa - Utakapokufa - Yatasemwa - Emmanuel

Kuna Vitu Vingapi Kwenye Maandiko Ni Vya Milele

Maandiko Yanasema Nini Kuhusu Madhehebu - 1

Maandiko Yanasema Nini Kuhusu Madhehebu - 2

Maandiko Yanasema Nini Kuhusu Uungu

Madhehebu - Mashahidi Ya Yehova - 1

Madhehebu - Mashahidi Ya Yehova - 2

Madhehebu - Sabato - 1

Madhehebu - Sabato - 2

Maisha Bila Kristo -1 - na Shammy Nunani

Mamlaka Ya Kristo - Na Ndugu Shammy Bunani

Mamlaka Ya Neno

Mkristo Ni Mfuasi Wa Kristo Namna Gani

Moyo Wa Yesu, Na Ndugu Godfrey Mngoma

Muziki Katika Ibada - Na Ndugu Mwakabanje

Ndoa

Tamaa - Kushinda Hali Ya Kukataa - Emmanuel

Ulevi

Vitabu Vitano Vya Musa Na Ndugu Owens

Ubatizo - Willy Emmanuel

Ukaguzi wa Mambo ya Nyakati Na Esta - Na Ndugu Gilpin

Ukaguzi wa Manabii Wakubwa Na Ndugu Jones

Unamwabudu Mungu Kikamilifu

Wokovu-Kwa-Njia-Ya-Kristo-Tu-Na-Sammy-Bunani

Yesu Atarudi Lini - 1

Yesu Atarudi Lini - 2

Yesu Ni Nani

Sign our Guest Book!