Kanisa La Kristo

Home | Hotuba/Sermons | Vitabu/Books | Biblia | Makala/Articles | Vipeperushi/Tracts | Other Resources | Links | Masomo Ya Biblia Kwa Masafa/Correspondence Courses | Makusanyiko | Contact Us

Maagizo: Masomo Haya Ni Bure.
Print, Soma, Jaza Maswali.
Tuma majibu kwa njia ya posta:

Chuo Cha Biblia
SLP 158
Chimala, Mbeya

Watu Wote Wanatakiwa Kufahamu Nini Kuhusu Maandiko?

Somo La Kwanza

Somo La Pili

Somo La Tatu

Somo La Nne

Sign our Guest Book!